Nepriklausantys jokiai frakcijai

Toks yra mano statusas Vilniaus miesto savivaldybėje. Kiek vėloka čia paminėti, bet tokia realybė, kad tarybą noriu baigti tokios partijos su kuria buvau išrinktas, nors ir nebesu šios partijos narys, kaip ir visi kiti buvę vienoje frakcijoje. Taip pat ir niekur nekandidatuoju, bet ataskaitas skelbsiu iki kadencijos pabaigos .

frakcija praneša apie savo poziciją dėl tolimesnės veiklos

Šiuo pareiškimu frakcija „Racionalios veiklos skatinimo (liberalai)“ frakcija praneša apie savo poziciją dėl tolimesnės veiklos Vilniaus miesto taryboje.

Frakciją laukė, kad pagaliau Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdžio frakcijos nariai pradės vykdyti savo rinkiminius pažadus ir principus, kurie juos atvedė į valdžią. Darbai rodo ką kitą. Todėl nebematome bendrų veikimo galimybių tolimesnėje Vilniaus miesto tarybos veikloje. Viena ką galime dėl visų vilniečių padaryti, tai labai aiškiai pareikšti ir veikti kaip opozicinė frakcija. Tuos Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdžio frakcijos narius, kuriems nusibodo anarchistiniai veiklos metodai, bet kurie nori būti liberaliais, atstovauti visus vilniečius, o pastariesiems kaip oro reikia liberalizmo, ir tokiu būdu opozicijoje palaikyti rinkiminius pažadus, tuos pažadus kurie atvedė juos čia, kviečiame kuo greičiau prisijungti prie mūsų opozicinės „Racionalios veiklos skatinimo (liberalai)“ frakcijos.


Žiniasklaidos reakcija: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/liberalu-krize-pasieke-kritini-taska-svyruoja-ties-skilimo-riba.d?id=79339021&fbclid=IwAR0sM_DMkfvoD5qslUAJD2AUNXI-A9QTHMQhBGvzfpUYpXktWVB5qIziDE0

DŽORDŽAS VOLKERIS BUŠAS

Klausimas: kodėl Jungtinių Amerikos Valstijų  prezidentas DŽORDŽAS VOLKERIS BUŠAS?  Prieš šešiolika metų Vilniaus mieste ištarė žodžius

“Tie, kas pasirinks Lietuvą savo priešu, taps Jungtinių Amerikos Valstijų  priešu”

kurie buvo skirti Lietuvai. Pats vizitas buvo skirtas aplankyti naujas NATO sąjungininkes, bet visgi tuo neapsiribojo.

Šiemet sukanka 10 metų kaip Prezidentas DŽORDŽAS VOLKERIS BUŠAS  savo aktyviais veiksmai pasiekė, kad Lietuvos piliečiai turėtų bevizį rėžimą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.

Vilniaus miestas praėjus 10 metų gali skaičiuoti kokią tai turėjo reikšmę. Tam įvertinti galima pasitelkti ir pamatuojamus kriterijus. Iki prezidento vizito Vilniaus universitetas ir Vilniaus Gedimino Technikos universitetas turėjo po DU garbės daktarus iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Universitetai paprastai garbės daktarų vardus suteikia tiems iškiliems mokslininkams, kurie aktyviai moksliniuose tyrimuose bendradarbiauja su jos vidine bendruomene.

Po vizito Lietuvoje, o ypač po bevizio rėžimo įvedimo        praėjus dešimčiai metų Vilniaus mieste aktyvus mokslinis bendradarbiavimas išaugo. Jis aiškiai pamatuojamas. Vilniaus Gedimino Technikos universitetas turi DAR           DU garbės daktarus. Tuo tarpu Vilniaus universitetas PASIPILDĖ papildomai NET  SEPTYNIAIS garbės daktarais iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

Žinoma, čia yra tik atspindys to, kad Prezidento DŽORDŽO VOLKERIO BUŠO sprendimai tikrai tiesiogiai prisidėjo, kad Vilniaus miestas taptų aktyviau bendraujantis, pritraukiantis iškilius asmenis ir, žinoma, pasitikėjimo verta vieta.

Juk būtent dabar Vilniuje įsikūrusios aukštos pridėtinės vertės pramonės kaip biotechnologijų ar lazerių gali laisvai ir aktyviai bendradarbiauti su Jungtinių Amerikos Valstijomis.

Taigi Prezidento veikla buvo ne pigi reklaminė akcija, bet sprendimai skirti Lietuvai, kurie atvėrė daug galimybių pačiam Vilniaus miestui.

Praėjus 10 metų po bevizio rėžimo įvedimo, tikrai sveikintina suteikti tokia proga VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDĄ Prezidentui DŽORDŽUI VOLKERIUI BUŠUI.

kliudymas rinkėjų išrinktiems balsuoti pagal savo asmeniniu pasirinkimą ar vidinį įsitikinimą, ginant valstybės ir rinkėjų interesus

Dėl šitos priežasties buvau priverstas išeiti iš LR liberalų frakcijos, dėl šitos priežasties prasidėjo demonstratyviai neskaidrus elgesys mano ir kolegų atžvilgiu partijoje, įskaitant patį Naujamiesčio poskyrį, ko pasėkoje teko palikti taip organizuotą partinę struktūrą. Taigi ištrauka:

“Gintaras Steponavičius prokurorams prisipažino, kad visi frakcijos parlamente nariai buvo kontroliuojami, o frakcijos referentė kiekvienam jų raštu pateikdavo informaciją, kaip reikia Seime balsuoti priimant įstatymus.

Vis dėlto jeigu kuris nors liberalas kategoriškai nepritardavo partijos vadovybės išreiškiamai pozicijai, jis jokiu būdu negalėdavo dalyvauti balsavime – tuo metu slapta privalėdavo išeiti iš Seimo posėdžių salės.

(…)

Vilniaus apygardos teismui baudžiamąją bylą perdavę prokurorai teigia, kad buvęs Liberalų Sąjūdžio pirmininkas veikė priešingai Seimo nario tarnybos interesams ir piktnaudžiaudamas savo, kaip vieno partijos vadovų, padėtimi bei konstituciniais įgaliojimais, kliudė rinkėjų išrinktiems parlamentarams balsuoti pagal savo asmeniniu pasirinkimą ar vidinį įsitikinimą, ginant valstybės ir rinkėjų interesus.”

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/multimedija/mgbaltic/mg-baltic-byla-slaptoji-liberalu-spalvu-sistema-ir-pinigai-nuo-kuriu-net-akyse-pasviesejo.d?id=78208533

Tūkstančiai – (ne)sudėti dėžutėje, o milijonai – perduoti šiukšlių konteineriuose

Miestas, kuriame gera gyventi šiukšlėse. Vilnius paverstas tikrai atviru ir tolerantišku miestu. Čia dera drauge visiškai skirtingų santvarkų doktrinos. Viena vertus, didelis panašumas su garsiais Italijos mafijos valdomais miestais. Vienas tokių pagarsėjęs Neapolis su šiukšlių verslu, ir štai, Vilniaus garbei, mūsiškiai vietomis nenusileidžia. Belieka prisiminti Antano Guogos frazę, kad Liberalų sąjūdžio partijos narius galėjo veikti „mafijos struktūra“.

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/mindaugas-macernis-tukstanciai-ne-sudeti-dezuteje-o-milijonai-perduoti-siuksliu-konteineriuose-18-973948

Prognozuojamas mažėjantis BVP augimas ir didesnis kvalifikuotų darbuotojų trūkumas

Šiek tiek informacijos iš Vilniaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano apie ekonominę situaciją ir darbo rinką, jos prognozes.

Pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtą informaciją, realus BVP augimas 2017 m. pirmąjį pusmetį siekė 4,0 proc. Įvertinus 2017 m. realaus BVP augimą, kuris siekė 3,8 proc., LR finansų ministerija pagerino savo prognozes ir dabar prognozuojama, kad BVP augimas 2018 m. turėtų siekti 3,2 proc., o 2019 m. būti mažesnis ir siekti apie 2,8 proc.

Darbdaviams trūksta kvalifikuotų darbuotojų, todėl įtampa darbo rinkoje gana didelė. Vertinant ilgalaikę darbo rinkos perspektyvą, ekonomistai toliau pabrėžia, kad pagrindinėmis Lietuvos problemomis, ir toliau lieka emigracija ir neigiamos demografinės tendencijos, o jų neišsprendus, sunku tikėtis ne tik geros situacijos darbo rinkoje, bet ir ilgalaikio tvaraus ekonominio augimo.

Užimtų gyventojų skaičiaus kitimas per praėjusius du metus neturėjo aiškios krypties. Nuo 2016 m. trečiojo ketvirčio stebėtas užimtų gyventojų skaičiaus mažėjimas, 2017 m. antrame ketvirtyje perėjo į solidų didėjimą, tačiau iki 2017 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigos šis užimtumo rodiklis vėl mažėjo. Vertinant ilgalaikę darbo rinkos perspektyvą, ekonomistai toliau pabrėžia, kad pagrindinėmis Lietuvos problemomis, ir toliau lieka emigracija ir neigiamos demografinės tendencijos, o jų neišsprendus, sunku tikėtis ne tik geros situacijos darbo rinkoje, bet ir ilgalaikio tvaraus ekonominio augimo.

 

kada sprendimo procesai pakils į aukštesnį lygmenį?

Priimant savivaldos sprendimus paprastai būna aiškinamasis raštas, kuriame išdėstoma kokia nauda ir kokios galimos neigiamos pasekmės. Aišku, kad kas rengia tuos raštus – neigiamose pasekmėse mato daugiausia nereikšmingas detales, t. y. gerai, kad nors reikia apgalvoti ir įvardinti, bet tai tikrai nėra objektyvu. Toks mąstymas priveda prie to, kad jis pagrįstas argumentais, o kažkur taip yra ir mes taip darykim arba dar blogiau čia viskas gerai, ar kažkas ne taip vis tiek čia turi būti. Įsivaizduočiau aukštesnį sprendimų priėmimo lygmenį, kai būtų dar vienas informacijos šaltinis neįpareigojantis sprendimų priėmėjus, besivadovaujančiais savo principais, bet užtad informuojančias ir pateikiančias mokslu pagrįstas žinomų faktų išvadas ir alternatyvų galimas prognozes.

Išstojimas iš LRLS partijos – griežtesnis dešiniosios liberalios politikos atstovavimas

Susiklosčiusiai situacijai tarp manęs ir naujai susiformavusios LRLS partijos Vilniaus skyriaus vadovybės su aiškiai pasikeitusia Vilniaus miesto politika lyginant su buvusia rinkimine agitacija ir matant, kad galimai daromas spaudimas kitiems partijos nariams buvau priverstas kovo 2d. nutraukti ir nutraukiau narystę partijoje. Mano manymu spaudimas galimai darytas Etikos ir Skaidrumo komisijai, kuri turėjo susirinkti ir balsuoti tiek kartų kol tiko „kažkam“ sprendimas: pirmą kartą Etikos ir skaidrumo komisija palaikė mano pusę, antrą kartą nepalaikiusi 3 siūlymus, kuriuose visuose laikoma, kad aš  esu neteisus, bet vis tiek svarstė iš naujo 1 siūlymą, kuriame vienas balsas pasikeitė. Spaudimas partiečiams daromas ir toliau šaukiant neeilinius Naujamiesčio poskyrio susirinkimus aptarti mano klausimus vietoj to, kad būtų kalbama su manimi tiesiogiai. Šia ir papildoma informacija, kaip buvęs Naujamiesčio poskyrio pirmininkės pavaduotojas, pasidalinau su poskyriu. Po mano narystės naikinimo prašymo pateikimo taip sutapo, kad Naujamiesčio poskyrio visuotinis susirinkimas nebebuvo daromas…  Tikiuosi supratingumo iš mane palaikančių bei esu atviras ir toliau bendrauti kas mane palaiko ar jie vis dar yra partijos nariai ar ne. Tuo tarpu ir toliau savo politikos nekeičiu ir toliau lieku nepartiniu dešiniuoju liberalu.