DŽORDŽAS VOLKERIS BUŠAS

Klausimas: kodėl Jungtinių Amerikos Valstijų  prezidentas DŽORDŽAS VOLKERIS BUŠAS?  Prieš šešiolika metų Vilniaus mieste ištarė žodžius

“Tie, kas pasirinks Lietuvą savo priešu, taps Jungtinių Amerikos Valstijų  priešu”

kurie buvo skirti Lietuvai. Pats vizitas buvo skirtas aplankyti naujas NATO sąjungininkes, bet visgi tuo neapsiribojo.

Šiemet sukanka 10 metų kaip Prezidentas DŽORDŽAS VOLKERIS BUŠAS  savo aktyviais veiksmai pasiekė, kad Lietuvos piliečiai turėtų bevizį rėžimą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.

Vilniaus miestas praėjus 10 metų gali skaičiuoti kokią tai turėjo reikšmę. Tam įvertinti galima pasitelkti ir pamatuojamus kriterijus. Iki prezidento vizito Vilniaus universitetas ir Vilniaus Gedimino Technikos universitetas turėjo po DU garbės daktarus iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Universitetai paprastai garbės daktarų vardus suteikia tiems iškiliems mokslininkams, kurie aktyviai moksliniuose tyrimuose bendradarbiauja su jos vidine bendruomene.

Po vizito Lietuvoje, o ypač po bevizio rėžimo įvedimo        praėjus dešimčiai metų Vilniaus mieste aktyvus mokslinis bendradarbiavimas išaugo. Jis aiškiai pamatuojamas. Vilniaus Gedimino Technikos universitetas turi DAR           DU garbės daktarus. Tuo tarpu Vilniaus universitetas PASIPILDĖ papildomai NET  SEPTYNIAIS garbės daktarais iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

Žinoma, čia yra tik atspindys to, kad Prezidento DŽORDŽO VOLKERIO BUŠO sprendimai tikrai tiesiogiai prisidėjo, kad Vilniaus miestas taptų aktyviau bendraujantis, pritraukiantis iškilius asmenis ir, žinoma, pasitikėjimo verta vieta.

Juk būtent dabar Vilniuje įsikūrusios aukštos pridėtinės vertės pramonės kaip biotechnologijų ar lazerių gali laisvai ir aktyviai bendradarbiauti su Jungtinių Amerikos Valstijomis.

Taigi Prezidento veikla buvo ne pigi reklaminė akcija, bet sprendimai skirti Lietuvai, kurie atvėrė daug galimybių pačiam Vilniaus miestui.

Praėjus 10 metų po bevizio rėžimo įvedimo, tikrai sveikintina suteikti tokia proga VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDĄ Prezidentui DŽORDŽUI VOLKERIUI BUŠUI.