Vertas dėmesio anekdotas

Viešpačiui nusibodo žmonių sukurtas jovalas Žemėje ir jis nusprendė vėl viską užtvindyti. Bet, laikydamasis tradicijos, per pasiuntinius visoms tautoms pranešė, kad tvanas prasidės po trijų dienų.
Pietiniai kaimynai ėmė melstis, organizavo procesijas – gal pavyks permaldauti Viešpatį. Rytiniai kaimynai puolė svaigintis – nes jeigu mirti, tai su muzika. Tuo tarpu Čiabuviai išsiskirstė į savo kampus, pradėjo kaltinti vieni kitus ir Viešpatį, o kai kurie net pradėjo ruoštis Pilėnų akcijos atkartojimui – ko čia laukti to tvano?
Ir tik vienintelė Išrinktoji tauta susirinko ir nusprendė – mes turime tris dienas sugalvoti kaip gyventi po vandeniu ir tą planą realizuoti.

Labai norėčiau, kad mūsų sprendimai būtų pagrįsti šiek tiek panašesni į Išrinktąją tautą…

Nuomonė: Naujos automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientų schemos – ar tikrai tai tas kelias problemoms spręsti?

Vilnietis neskubėdamas ryte dviračiu pasiekia troleibusą iš kurio persėda į autobusą ir galiausiai po gero pusvalandžio pasiekia stovėjimo aikštelę, o toliau su automobiliu grįžta į namus ir per centrą, prigriebęs šeimyną, nuskuba į kitą miesto pusę dirbti… Park&Ride reiks pervadinti į Garage&Ride…

Argi viešuoju transportu naudotis sudaromos tinkamiausios sąlygos tik tada, kada uždraudžiama naudotis automobiliais? Logiška būtų manyti, kad sudaromos sąlygos kai daugiau yra autobusų, troleibusų (ar metro, tramvajų linijų ir t.t.), kai tas transportas laikosi kaip galima tikslesnio grafiko, kai stotelių kiekis didesnis ir jų tinklas yra tankesnis, pagaliau pradeda veikti visame pasaulyje naudojamas STOP mygtukas autobusuose… Bet apsirodo kitaip yra Vilniaus mieste. Nors lyg ir supratimas turėtų jau būti atsiradęs – juk kažkada, daug kur mažinant viešojo transporto linijas (pvz. tame pačiame Gedimino prospekte kažkada buvo troleibusų linija), vilniečiai – tikrai ne dėl savo mentaliteto – masiškai perėjo prie automobilių transporto, o tik blogėjančią tendenciją sustabdė greitieji autobusai. Atrodytų infrastruktūrą reikia iš visų jėgų ir toliau vystyti, ieškoti vilniečiams patogių variantų.

Ilgalaikėje perspektyvoje mėlynoje zonoje Vilniaus mieste gali atsirasti apie 14 tūkstančių parkavimo vietų, tad miesto taryboje patvirtintas sprendimas, kad jų būtų apie 7 tūkstančius! Koks tikslas? Na, po 10 metų bus tiek automobilių, kad tai bus taip kaip padarysim jau šiandien – dabar. Ateities problemas sukursim šiandien! Gyventojams reiks prisitaikyti, nes stovėjimo kainos tikrai brangs. Aišku, argumentai, kad negalima palikti kaip yra ir kažką reikia daryti– irgi yra rimti: jeigu nieko nedarysi – tai galiausiai reikės 10 juostų per miesto centrą…

Stipriai apsunkinus važinėti automobiliais Vilniaus miestas sudarys palankias sąlygas sistemoms „Statyk ir važiuok“ („Park&Ride“, „Bike&Ride“). Gera idėja sugadinama ir, kaip buvusi viena iš daugelio miesto galimybė, tampa tiesiog vienintelė galimybė. Tuo tarpu pačių aikštelių tokių kaip „Park&Ride“ ypač mažai, kad jos būtų pakeliui tarp namų ir darbo vietų.

Šitokiu projektu bus sudaromos, cituoju, „palankios sąlygos darniai centrinės miesto dalies urbanistinei ir infrastruktūros plėtrai, automobilių srautų mažėjimas centrinėje miesto dalyje, galimybė skatinti naudojimąsi viešuoju transportu, dviračiais, vaikščioti pėsčiomis“. Kitaip tariant priversime vietoj dabartinių 10 – 30 min. sugaišti 1 ar 2 valandas ir keisti savo kasdienius įpročius. Argi tai padidins dirbančių vilniečių darbo našumą?.. kažkaip nemanau.

Taip pat su šiuo projektu atsiranda galimybė papildyti Savivaldybės biudžetą, o gautas pajamas panaudoti miesto viešosios infrastruktūros plėtrai. Daugeliui nagrinėjant tokį sprendimą vis kildavo mintis ar tai nėra piktnaudžiavimas turima valdžia, ar tai nėra noras leisti daugiau statyti miesto centre pastatų, ir aiškumo dėlei galiausiai nuo visą miestą apimančio sprendimo pereita prie kvartalų grupių, t. y. miesto rajonų.

Pabaigai norėtųsi, kad būtų pagerintas taip viešasis transportas, kad tokie stovėjimo apribojimo sprendimai būtų priimti ne bandant kažką per jėgą įgyvendinti, o tiesiog įteisinant atsiradusį patį faktą, kad dėl kažkokių priežasčių patogu keliauti alternatyviomis transporto priemonėmis ir pilna tuščių stovėjimo vietų…

Nuomonė prieš balsavimą „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ 2018 METAMS NUSTATYMO“

Kitiems metams planuojama pensininkams, neįgaliesiems ir nepilnamečiams, jei šių asmenų šeimose nėra darbingų asmenų, panaikinti 10 arų neapmokestinamo žemės sklypo ploto nustatymą. Jį nustatyti iki 1 aro. Tokiu būdu bus surinkta papildomai apie pusę milijono eurų. Iš pensininkų, neįgaliųjų ir nepilnamečių bus surinkta papildomai apie pusę milijono eurų. Ar tai yra mokesčių mažinimas? Mokesčių rinkimas nukreiptas į pensininkus? O kur kalbos ir ženklai kas liečia investicijų pritraukimą į Vilniaus miestą?

Aiškinamajame rašte nurodoma, kad nustačius šių 2017 metais galiojantį 12 šimtųjų proc. tarifą bus išlaikoma stabili mokestinė aplinka. Bet tada kodėl palikus tą patį tarifą padidėja mokesčių surinkimas? 2018 metais prognozuojamos pajamos išauga nuo beveik 3 mln. Eur iki beveik 4 mln. Eur. Tai pokytis ne vienas ar du procentai, o šimtai tūkstančių eurų. Išvada seka, kad mokestinė aplinka keičiasi. Taigi, mokestinė aplinka keičiasi.

Sarkastiškai galima pridurti, kad įveskim daugiklį vienetą ir viską dauginkim iš jo. Ar kai mokesčiai didės, ar mažės šis daugiklis bus tikrai stabilus…

Taigi, toks supratimas dar vienas neigiamas ženklas įvairiems investuotojams.

Jeigu būtų tarifas 95 tūkstantosios procentų, tai tada tikrai reikštų žemės mokesčio tokį pat surinkimą koks jis buvo šiemet, t. y. jis vidutiniškai nedidinimas. Žinoma, mokesčius moka ne vidutiniai gyventojai, o konkretūs žmonės. Visgi atsižvelgiant į Vilniaus miesto Ekonomikos ir finansų komiteto svarstymus, matyti, kad miestas yra pajėgus žemės mokestį sumažinti iki minimalaus tarifo.

Atsirado siūlymų, kad nustatyti 4 šimtąsias procentų žemės mokestinės vertės tarifą visai kitai žemei fiziniams asmenims, o juridiniams asmenims 24 šimtąsias procentų. Koks čia ženklas? Persiregistruoti visiems juridiniams asmenims žemę kaip fiziniams asmenims. O kaip daryti kitiems investuotojams? Jie mums nereikalingi? Ar pačios žemės turėjimas jau yra verslo pajamos, t. y. tik nuomos verslas Vilniaus miestui reikalingas?

Tad esamas mokesčių projektas yra tikrai stipriai taisytinas. Turėtų būti visiems vienodai ir aiškiai nustatyti minimalūs žemės mokesčiai. Taip pat turėtų būti paliktos esamos lengvatos sunkiau besiverčiantiems asmenims.

atviras laiškas partiečiams

Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdžio Vilniaus miesto prezidiumas priėmė sprendimą sustabdyti dviem metam narystę partijoje man, Mindaugui Mačerniui, ir kitiems 3 bendraminčiams. Gaila, ne tik, kad sprendimas buvo priimtas už akių, bet ir patys Vilniaus miesto tarybos nariai, būdami šališki, kryptingai dalyvavo agitavime ir sprendimo priėmime. Sprendimas daugiau nei keistas, nes tokiu būdu pati partija Vilniaus miesto taryboje mums nurodo būti opozicija kai jos pačios kita frakcija yra pozicijoje. O juk kelių frakcijų buvimas nuo vienos partijos yra ne tik, kad galimas pagal partijos įstatus, bet ir suteikiantis daugiau galimybių pačiai partijai, nes jos abi gali veikti kaip viena frakcija per koalicinės frakcijos procedūrą.

Dar aiškiau išryškėja, jog kita nuomonė yra ne tik, kad netoleruojama, bet ir draustina. Visais svarbiais klausimais domėtis, žinoti ir suprasti pasidarė draustina. Argi tai žmonių teisių gynimo pavyzdys? Argi tai yra liberalizmas?

Ne tam dalyvauju politikoje, kad Liberalų Sąjūdžio partijos frakcijų nariams per balsavimą skaudėtų galvas dėl nežinia kokių sprendimų ar reiktų įrodyti kaip balsavai, bet tam kad būtų pasitikėjimas ir visi galėtų laisvai diskutuoti frakcijos ir partijos viduje. Gal net diskusijos pagaliau persikeltų iš frakcijų į pačią partiją, taip suteikdama pastarajai daugiau pasitikėjimo visuomenėje. Tik tada kai išdiskutuojama ir pradedama suprasti kur link einame ir ką galime nuveikti, tik tada kai yra konstruktyvi diskusija, tik tada kai nėra pykčio, pagiežos ar „raganų medžioklės“, tik tada jau galima priiminėti sprendimus, tik tada galima aiškinti ir agituoti viešumoje.

 

Racionalios veiklos skatinimo frakcija (liberalai)

„Racionalios veiklos skatinimo frakcija (liberalai)“ siekia įgyvendinti skirtingais prioritetais „Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdžio“ partijos rinkimų programos dalis nei „Liberalų sąjūdžio frakcija“, kurios veikla ne visada atitinka prieš rinkimus deklaruotas vertybes.

„Racionalios veiklos skatinimo frakcija (liberalai)“ sieks, ko iki šiol ypač trūko, įgyvendinti „Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis“ rinkimų programoje numatytus ūkiškus miestui sprendimus ir smulkaus bei vidutinio verslumo skatinimą net jeigu tai reikštų buvimą opozicine frakcija. Pavyzdžiui „Tavo miestas“ programoje numatyta, „liberalai stengsis ne aklai surinkti kuo daugiau mokesčių, taip demotyvuodami norą ir entuziazmą dirbti, o visomis įmanomomis priemonėmis skatins gyventojų aktyvumą ir verslo sąlygų gerinimą“.

Šiuo pareiškimu buvusi tarybos narių grupė „Racionalios veiklos skatinimo grupė“ veiklą nutraukia, kuri buvo įkurta Vilniaus miesto tarybos veiklos reglamento 16 straipsniu, o jos nariai įkuria tarybos narių frakciją „Racionalios veiklos skatinimo frakcija (liberalai)“.

Vadovaudamiesi Vilniaus miesto tarybos veiklos reglamento 15 straipsniu, jungiamės į Tarybos narių frakciją, kurios pavadinimas „Racionalios veiklos skatinimo frakcija (liberalai)“. Šios frakcijos vadovu išrinktas Vidmantas Martikonis, o jo pavaduotojais Justina Kašėtaitė, Mindaugas Mačernis ir Šarūnas Skučas.

Mes, įsteigę šią Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių frakciją „Racionalios veiklos skatinimo frakcija (liberalai)“, pastebime dar kartą, kad kai kuriais atvejais miesto Taryboje priimami sprendimai yra vadovaujantis ne miesto interesais, bet siauresniais partiniais ir atskirų frakcijų interesais. Tokiu būdu priimti sprendimai ne visada yra vienodai naudingi ir Vilniaus miestui, ir patiems vilniečiams. Veikdami „Racionalios veiklos skatinimo frakcija (liberalai)“ frakcijoje mes sieksime, kad miestui svarbiuose klausimuose būtų balsuojama remiantis išimtinai kiekvieno grupės nario asmeniniais įsitikinimais ir sąžine, ką visi ir prisiekėme daryti darbo Vilniaus miesto taryboje pirmąją dieną. Sieksime, kad partiniai ar kitokie interesai principiniuose klausimuose netrukdytų balsuoti laisvai pagal sąžinę, ir sprendimai būtų priimami vadovaujantis ne asmeniniais, ne frakcijiniais, ir ne partiniais, bet vadovaujantis tik miesto gyventojų interesais.

„Racionalios veiklos skatinimo frakcija (liberalai)“ yra atvira naujiems jos nariams.

Pasirašo frakcijos nariai.

bendražygiai, liberalai,

Partija išgyvena labai sunkų laikotarpį, tačiau negalime susigūžti, užsisklęsti savo problemose. Priešingai, mūsų rinkėjai laukia aiškaus, energingo, kūrybingo ir rezultatyvaus partijos veikimo. Savo idėjomis ir darbais turime įrodyti, kad mums skirti iššūkiai yra įveikiami. Ypatingai liberalų balsas ir veiksmai yra reikalingi dabar, kada politinių vizijų rinka yra visiškai išsekusi, o politinių idėjų trūkumą bandoma dangstyti skambiais draudimais ir primityviomis viešųjų ryšių akcijomis. Lietuvos politikoje beveik neliko turinio ir ne kas kitas, o mes, liberalai, privalome jį užpildyti. Kol kitos partijos perstumdo kėdes, rezga intrigėles savo politinėje virtuvėje, mes turime atsakyti į tai su savo pasiūlymais kaip spręsti aktualiausias šio laikmečio Lietuvos žmonių problemas.

Pastaruoju metu liberalai daug pastangų skiria žmogaus teisių, socialinės politikos, švietimo temoms. Ir tai yra gerai. Reikia pastebėti, kad į antrą planą nueina labai svarbūs klausimai tokie, kaip ekonomikos, mokesčių politikos ir racionalaus mokesčių mokėtojų pinigų naudojimo.

Norint atstatyti šią idėjų pusiausvyrą reikia kryptingų pastangų tiek partijos viduje, tiek išorinėje jos veikloje. Tam tikslui pasiekti yra kuriama Racionalios veiklos skatinimo grupė. Kažkada liberalai garsėjo, kaip partija sugebanti generuoti liberalios ekonomikos idėjas, kurios dažnai pralenkdavo laiką, bet būdavo labai naudingos Lietuvos pažangai. Mažesnis GPM, moksleivio krepšelis, profesionali kariuomenė yra jau seniai veikiantys šalyje dalykai, kuriuos pirmieji pasiūlė liberalai.

Laikas susigrąžinti ekonominių idėjų lyderių vaidmenį Lietuvos politikoje.

Kviečiame visus neabejingus palaikyti Racionalios veiklos skatinimo grupės įkūrimą ir tapti jos nariais. Kviečiame dalintis liberalios ekonomikos, mokesčių politikos, racionalaus viešojo sektoriaus valdymo idėjomis. Ši grupė sieks, kad jūsų pasiūlymai būtų diskutuojami ir taptų partijos programos dalimi, bei kad jie būtų įgyvendinami visuose politiniuose lygmenyse: tiek savivaldos, tiek regioniniame, tiek nacionaliniame, tiek Europiniame.

Vilniaus miesto Tarybos Liberalų sąjūdžio frakcijoje tokia grupė jau susikūrė ir tai yra geras startas veiklą išplėsti visos partijos mastu.

 

Grupės iniciatoriai Vilniaus miesto tarybos, Liberalų sąjūdžio nariai:

Mindaugas Mačernis mindaugas.macernis@vilnius.lt

Vidmantas Martikonis vidmantas.martikonis@vilnius.lt

Šarūnas Skučas sarunas.skucas@vilnius.lt

http://www.liberalai.lt/vilniaus-miesto-taryboje-ikurta-racionalios-veiklos-skatinimo-grupe/