Prognozuojamas mažėjantis BVP augimas ir didesnis kvalifikuotų darbuotojų trūkumas

Šiek tiek informacijos iš Vilniaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano apie ekonominę situaciją ir darbo rinką, jos prognozes.

Pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtą informaciją, realus BVP augimas 2017 m. pirmąjį pusmetį siekė 4,0 proc. Įvertinus 2017 m. realaus BVP augimą, kuris siekė 3,8 proc., LR finansų ministerija pagerino savo prognozes ir dabar prognozuojama, kad BVP augimas 2018 m. turėtų siekti 3,2 proc., o 2019 m. būti mažesnis ir siekti apie 2,8 proc.

Darbdaviams trūksta kvalifikuotų darbuotojų, todėl įtampa darbo rinkoje gana didelė. Vertinant ilgalaikę darbo rinkos perspektyvą, ekonomistai toliau pabrėžia, kad pagrindinėmis Lietuvos problemomis, ir toliau lieka emigracija ir neigiamos demografinės tendencijos, o jų neišsprendus, sunku tikėtis ne tik geros situacijos darbo rinkoje, bet ir ilgalaikio tvaraus ekonominio augimo.

Užimtų gyventojų skaičiaus kitimas per praėjusius du metus neturėjo aiškios krypties. Nuo 2016 m. trečiojo ketvirčio stebėtas užimtų gyventojų skaičiaus mažėjimas, 2017 m. antrame ketvirtyje perėjo į solidų didėjimą, tačiau iki 2017 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigos šis užimtumo rodiklis vėl mažėjo. Vertinant ilgalaikę darbo rinkos perspektyvą, ekonomistai toliau pabrėžia, kad pagrindinėmis Lietuvos problemomis, ir toliau lieka emigracija ir neigiamos demografinės tendencijos, o jų neišsprendus, sunku tikėtis ne tik geros situacijos darbo rinkoje, bet ir ilgalaikio tvaraus ekonominio augimo.