Racionalios veiklos skatinimo frakcija (liberalai)

„Racionalios veiklos skatinimo frakcija (liberalai)“ siekia įgyvendinti skirtingais prioritetais „Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdžio“ partijos rinkimų programos dalis nei „Liberalų sąjūdžio frakcija“, kurios veikla ne visada atitinka prieš rinkimus deklaruotas vertybes.

„Racionalios veiklos skatinimo frakcija (liberalai)“ sieks, ko iki šiol ypač trūko, įgyvendinti „Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdis“ rinkimų programoje numatytus ūkiškus miestui sprendimus ir smulkaus bei vidutinio verslumo skatinimą net jeigu tai reikštų buvimą opozicine frakcija. Pavyzdžiui „Tavo miestas“ programoje numatyta, „liberalai stengsis ne aklai surinkti kuo daugiau mokesčių, taip demotyvuodami norą ir entuziazmą dirbti, o visomis įmanomomis priemonėmis skatins gyventojų aktyvumą ir verslo sąlygų gerinimą“.

Šiuo pareiškimu buvusi tarybos narių grupė „Racionalios veiklos skatinimo grupė“ veiklą nutraukia, kuri buvo įkurta Vilniaus miesto tarybos veiklos reglamento 16 straipsniu, o jos nariai įkuria tarybos narių frakciją „Racionalios veiklos skatinimo frakcija (liberalai)“.

Vadovaudamiesi Vilniaus miesto tarybos veiklos reglamento 15 straipsniu, jungiamės į Tarybos narių frakciją, kurios pavadinimas „Racionalios veiklos skatinimo frakcija (liberalai)“. Šios frakcijos vadovu išrinktas Vidmantas Martikonis, o jo pavaduotojais Justina Kašėtaitė, Mindaugas Mačernis ir Šarūnas Skučas.

Mes, įsteigę šią Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių frakciją „Racionalios veiklos skatinimo frakcija (liberalai)“, pastebime dar kartą, kad kai kuriais atvejais miesto Taryboje priimami sprendimai yra vadovaujantis ne miesto interesais, bet siauresniais partiniais ir atskirų frakcijų interesais. Tokiu būdu priimti sprendimai ne visada yra vienodai naudingi ir Vilniaus miestui, ir patiems vilniečiams. Veikdami „Racionalios veiklos skatinimo frakcija (liberalai)“ frakcijoje mes sieksime, kad miestui svarbiuose klausimuose būtų balsuojama remiantis išimtinai kiekvieno grupės nario asmeniniais įsitikinimais ir sąžine, ką visi ir prisiekėme daryti darbo Vilniaus miesto taryboje pirmąją dieną. Sieksime, kad partiniai ar kitokie interesai principiniuose klausimuose netrukdytų balsuoti laisvai pagal sąžinę, ir sprendimai būtų priimami vadovaujantis ne asmeniniais, ne frakcijiniais, ir ne partiniais, bet vadovaujantis tik miesto gyventojų interesais.

„Racionalios veiklos skatinimo frakcija (liberalai)“ yra atvira naujiems jos nariams.

Pasirašo frakcijos nariai.