Vertas dėmesio anekdotas

Viešpačiui nusibodo žmonių sukurtas jovalas Žemėje ir jis nusprendė vėl viską užtvindyti. Bet, laikydamasis tradicijos, per pasiuntinius visoms tautoms pranešė, kad tvanas prasidės po trijų dienų.
Pietiniai kaimynai ėmė melstis, organizavo procesijas – gal pavyks permaldauti Viešpatį. Rytiniai kaimynai puolė svaigintis – nes jeigu mirti, tai su muzika. Tuo tarpu Čiabuviai išsiskirstė į savo kampus, pradėjo kaltinti vieni kitus ir Viešpatį, o kai kurie net pradėjo ruoštis Pilėnų akcijos atkartojimui – ko čia laukti to tvano?
Ir tik vienintelė Išrinktoji tauta susirinko ir nusprendė – mes turime tris dienas sugalvoti kaip gyventi po vandeniu ir tą planą realizuoti.

Labai norėčiau, kad mūsų sprendimai būtų pagrįsti šiek tiek panašesni į Išrinktąją tautą…