VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS NR. 67

Džordžui Volkeriui Bušui 43-ajam JAV prezidentui pagerbti miesto Taryba nusprendė suteikti Vilniaus garbės piliečio vardą. Miesto meras pripažino, kad su prezidentu nėra suderinta, bet tokių atvejų yra buvo ir anksčiau. Šiemet sukanka 16 metų nuo pirmojo ir iki šiol vienintelio JAV prezidento apsilankymo Vilniuje. Šiemet sukanka  10 metų, kaip prezidento buvo pasiekta, kad JAV ir Lietuva turėtų bevizį rėžimą. Ta tema perskaičiau kalbą.

2023-iaisiais sukanka 700 metų, kai didžiojo kunigaikščio Gedimino laiške pirmąkart buvo paminėtas Vilnius. Sostinės taryba patvirtino jubiliejaus programą ir koncepciją. Programos pagrindinė esmė, kad „Vilniui 700“ numato šešių krypčių veiklas.

Susidaro įspūdis, kad tarybos narių kompetencijos lygis siekia tik apie sumas, kurios yra keli eurai ar tūkstančiai eurų, bet kai eina kalba apie mln. eur – tyla ir svarstymų nėra.

Tas galiojo ir šį posėdį. Dėl to ar 5, ar 4, ar 6 Eur „ietys buvo suremtos“ beveik 2 valandas. Kai atėjo klausimas su kalba apie mln. Eur. – „visiems viskas aišku“.

Na visgi pavyko sutarti, kad  dėl GIEDRAIČIŲ G. REKONSTRAVIMAS PROJEKTO bus svarstymas komitetuose: suma siekia milijonus eurų, o negalėjo niekaip bent įvardinti kas bus padaryta. Dar daugiau, kartu su pranešėju buvo pradėta spėlioti ar bus skveriukai, o gal nebus, kas tikrai turėtų būti numatyta, ir kad tai tikrai bus gražu…

Tokia pat situacija ir nauju viešu transportu: niekaip meras ir administarcija negalėjo aiškiai paaiškinti, kodėl pirmam pirkimo etapui reikėjo tarybos pritarimo, o dabar – jis nereikalingas ir mln. eur bus leidžiami kaip išmanoma.

Klausimas dėl savivaldybės įmoniųi skaidraus valdymo vertas buvo patvirtinimo ir valdačioji dauguma stebgėsi visaip jį sustabdyti, neįskaitinėjo/įskaitinėjo balsus – chaosas.  Na, o vienam tarybos nariui, kuris sėdėjo šalia manę,  neišlaikė nervai ir taip norėjo, kad klausimas būtų patvirtintas, kad nubalsavo už nesantį kolegą…