Vilniaus regiono BVP vienam gyventojui siekė apie 109 proc. ES vidurkio