VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS NR.61

Nustatytas 2019 metų žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių tarifai, kurie kasmet patikslinami ir nustatomi iki birželio 1 dienos visiems kitiems metams. Tiek žemės, tiek nekilnojamojo turto mokesčiai išlieka procentine išraiška lieka tokie patys, kokie galiojo ir 2018 m. Toliau laikomasi vieno svarbaus principo – apleistas, neprižiūrimas, nebaigtas statyti, bet naudojamas turtas bus apmokestinamas didžiausiu leistinu mokesčiu – 3 proc., o sklypams, kurių savininkai nelegaliai vykdė statybos darbus, bus taikomas maksimalus 4 proc. žemės mokesčio tarifas. Nuspręsta kitais metais palikti lengvatinį 0,7 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifą poilsio, maitinimo, viešbučių, kultūros, sporto, mokslo paskirties pastatams (patalpoms) bei pastatams (patalpoms), naudojamiems viešiesiems poreikiams kultūros ir švietimo srityje veikiančioms įmonėms (knygynams, meno galerijoms, kūrybinėms dirbtuvėms). Taip pat išlieka 1 proc. tarifas visam kitam neįvardintam (verslo centrai, pramonės ir sandėliavimo pastatai) turtui, nekuriant papildomų mokestinių barjerų tolesnei nekilnojamojo turto rinkos plėtrai. Žemės mokesčio tarifai: 0,08 proc. fiziniams asmenims ir 0,12 proc. juridiniams asmenims. Taryba nusprendė kviesti Vilniuje veikiančius muziejus, kurie yra atviri lankymui ir kuriuose vykdoma muziejų ir/ar meno galerijų veikla, kreiptis į savivaldybę dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio, automatiškai visi muziejai nebus atleidžiami nuo šio mokesčio. Nuo 2018 ir 2019 metų nuo nekilnojamojo turto mokesčio bus atleidžiami valdantys apmokestinamą nekilnojamąjį turtą, kuriame vyksta ikimokyklinio, pradinio ar vidurinio ugdymo veikla. 70 proc. sumažinamas žemės mokestis tai žemės savininkų daliai, kuri patenka į teritorijų planavimo dokumentuose numatytas neurbanizuojamas ir urbanizuojamas infrastruktūros teritorijas. Visgi šie mokestis nekuria pridėtinės vertės ir jos neskatina kurti iš kurios būtų galima surinkti ženkliai didesnes sumas ir kurtųsi vietos, bet mano siūlymui sumažinti mokesčius iki minimumo buvo daugumos nepalaikytas.

Sostinės savivaldybės nustatytas papildomas mokestis perkantiems metinius bilietus – nemokamas viešasis transportas valstybinių švenčių dienomis visiems. Vasario 16-ąją, kovo 11-ąją ir liepos 6-ąją visi vilniečiai bei miesto svečiai galės nemokamai keliauti atsinaujinusiu sostinės viešuoju transportu. Pristatytas, kad bus naudinga proga išbandyti visiems naujus autobusus, bet dėl to sužinoti ar bus tai patogu naudotis įprastą dieną nebus. Keleivių kontrolė tądien bilietų netikrins, tačiau dirbs ir stebės tvarką viešajame transporte.

Pritarta neskaidrioms konkurso sąlygoms, kuriose numatyta, kad bus perkami butai pirmiausia Pilaitėje. Mano teiktam, nuo frakcijos, siūlymui, kad pašalinti išskirtines sąlygas sudarančias nuostatas buvo nepritarta.