VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS NR. 55

2018 metai sostinėje paskelbti palaimintojo Jurgio Matulaičio ir Lietuvos Sąjūdžio metais.

Prieš 100 metų palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo įšventintas Vilniaus vyskupu. Per septynerių metų vyskupystės laikotarpį palaimintasis Jurgis Matulaitis pasižymėjo europietiška kultūra, išmintingu veikimu, diplomatija, ir rūpinosi vilniečiais, nepaisydamas jų tautybės ir religijos. Vienas išskirtinių Jurgio Matulaičio darbų – Lietuvos bažnytinės provincijos kūrimas, turėjęs didžiulę reikšmę Lietuvos valstybei ir bažnyčiai.

Šiais metais Sąjūdžio iniciatyvinės grupės susirinkimui sukanka 30 metų, kuris įvyko Vilniuje. 1988 metų spalio 22–23 dienomis vykusiame Steigiamajame suvažiavime buvo sukurta Sąjūdžio programa, įstatai, valdymas, ir šis galingas judėjimas galiausiai atvedė į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą 1990 metų kovo 11-ąją.

Vilniaus miesto tarybos nariai patvirtino Vilniaus miesto biudžetą 2018 metams. Šiais metais jis sieks 622,2 mln. Eur ir bus 111,6 mln. Eur (21,9 proc.) didesnis, nei praėjusių metų. Sostinės savarankiškoms funkcijoms vykdyti suplanuota 390,9 mln. Eur (16,5 proc. daugiau nei pernai). Planuojama, jog tikslinės dotacijos sieks iki 159,2 mln., ES lėšos – 40,9 mln. eurų. Taip pat biudžetą dar papildys dotacijos iš valstybės biudžeto ir ES parama. Miesto plėtrai šiais metais suplanuota skirti 2,9 mln. Eur.

Taryba nutarė suteikti bevardei Vilniaus gatvei Šnipiškių seniūnijoje Lecho Kačynskio (lenk. Lech Kaczyński) vardą – tai gatvė, kuri tęsiasi nuo Planetariumo, kertant Konstitucijos pr., iki Lvovo gatvės prie Vilniaus miesto savivaldybės pastato bei ribojasi su Jono Jablonskio skveru. Prezidentas Lechas Kačynskis dažnai lankėsi Vilniuje, buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandine – aukščiausiu Lietuvos valstybės apdovanojimu.

Mano dideliam apgailestavimui, taryba atmetė manos siūlymą ir nutarė nesuteikti Vilniaus gatvei ir alėjai JAV Prezidento Ronaldo Vilsono Reigano (angl. Ronald Wilson Reagan) vardo. Ronaldas Vilsonas Reiganas nuo prezidentavimo pradžios reikalavo laisvės sovietų pavergtoms Europos šalims, visoms Baltijos tautoms ir visada aktyviais veiksmais rėmė jų nepriklausomybės siekį.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga vilniečiai ir miesto svečiai Vasario 16-ąją po Vilniaus miestą sostinės autobusais ir troleibusais keliaus nemokėdami, nes kelionės bus apmokamos iš Vilniaus biudžeto. Vasario 16-ąją nereikės aktyvinti bilietų viešajame transporte ar mobiliojoje programėlėje m.Ticket. Keleivių kontrolė tądien bilietų netikrins, bet stebės tvarką viešajame transporte. Tą dieną numatomi dideli eismo transporto pakeitimai.

Patvirtinti Vilniaus aglomeracijos triukšmo strateginius žemėlapiai: kelių, pagrindinių kelių ruožų, geležinkelių, orlaivių transportų ir pramoninės veiklos zonų strateginiai triukšmo žemėlapiai.

Pritarta Japoniško sodo įkūrimui teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko gatvių.