VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS NR.54

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui bevardžiam skverui Šnipiškių seniūnijoje taryba suteikė lietuvių bendrinės kalbos kūrėjo Jono Jablonskio vardą. Iki šiol oficialaus vardo neturėjęs, tačiau sutvarkytas ir lankymui visiškai pritaikytas skveras yra įsikūręs naujajame miesto centre, visai šalia Vilniaus miesto savivaldybės – tarp Konstitucijos prospekto, Kalvarijų ir Lvovo gatvių. Ši vieta pasirinkta neatsitiktinai – Jonas Jablonskis 1904–1906 m. gyveno netoliese esančiame Kalvarijų g. 20 name. Jonas Jablonskis, gyvenęs 1860-1930 m. buvo pirmasis sunorminęs literatūrinę lietuvių kalbą. Jis taip pat parašė keletą knygų, kuriose buvo nagrinėjamos lietuvių kalbos gramatikos taisyklės, redagavo tekstus žymiems lietuvių rašytojams Gabrielei Petkevičaitei-Bitei, Jonui Biliūnui ir kitiems.

Taryba patvirtino Vilniaus miesto Konkurencingumo ir inovacijų skatinimo komisiją. Į komisiją bus pakviesti įvairių sričių ekspertai, kurie teiks pasiūlymus, kaip skatinti konkurencingumą mieste, diegti skaitmenizacijos procesus savivaldybėje, kad inovacijos ir technologijos tarnautų žmonėms, kurtų geresnes sąlygas gyventi ir dirbti Vilniuje. Naujai suburta komisija nustatys gaires miesto inovacijų fondo veiklai, taip pat teiks siūlymus dėl Vilniaus – išmanaus miesto – koncepcijos ir strategijos, informacinių technologijų ir skaitmenizacijos procesų, inicijuos konferencijas, viešas diskusijas ir kitus renginius. Komisijos veikloje dalyvauti „Racionalios veiklos skatinimo (liberalai)“ frakcija paskyrė savo narį dr. Mindaugą Mačernį.

Pritarta siūlymui steigti Vilniaus miesto Inovacijų pramonės parką. Naujasis pramonės parkas bus įkurtas šalia Nemenčinės plento, Vismaliukuose, buvusio karinio poligono teritorijoje. Šiame parke bus kviečiamos kurtis gamybos įmonės, kuriančios gerai apmokamas darbo vietas bei plėtojančios aukštos pridėtinės vertės technologijas. Aukštos pridėtinės vertės investuotojai jau laukė sprendimo ir artimiausiu metu bus sukurtos 100 darbo vietų. Skaičiuojama, kad naujasis pramonės parkas sukurs iki 1000 aukštos kvalifikacijos darbo vietų, bus surenkama apie 5 mln. Eur mokesčių bei gaunama sukurta apie 30mln. Eur dydžio pridėtinės vertės.

Pritarta, kad būtų pradėti Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų tvarkybos darbai. Čia bus infrastruktūra kultūriniams renginiams tokiems kaip ekspozicijos, parodos, koncertai, spektakliai ir kiti renginiai iki 100 žmonių, bus poilsiui skirtas viešbutis, restoranas, dviračių takai vedantys į Vilniaus miesto centrą, bus atkurtos dvaro sodybos pastatai ir aplinka. Trakų Vokės dvaro sodybos rūmai turėtų būti pritaikyti kultūrai, laisvalaikiui ir poilsiui.

Priimtas svarstymui Japoniško sodo įkūrimas teritorijoje prie lvovo ir geležinio vilko gatvių. Projekto siekiamas rezultatas – atkurtos (atnaujintos) teritorijos plotas, kuris sudaro 38.306 kv. m., siekiant sudaryti palankesnes sąlygas gyventojų užimtumui bei investicijoms didėti Vilniaus mieste. Vienintelis neaiškus aspektas, kad bus kuriamos didelės stovėjimo vietos automobiliams, kas prieštarauja pačiai Vilniaus miesto iki šiol taikytai koncepcijai ir nuoseklumui, kad prioritetas visur teikiamas viešajam transportui, visur mažinant automobilių stovėjimo vietas.

Imtasi svarstyti per 210 kv. metrų patalpų Vašingtono aikštėje klausimą – buvusią partijos LR liberalų sąjūdžio būstinę Šaulių sąjungai pagal panaudos sutartį siūloma suteikti penkeriems metams.

Jolitą Marcinkevičienę paskyrėm į Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos direktoriaus pareigas.