VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS NR. 49

Vyko Almos Vaitkunskienės atleidimo iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų dėl išreikšto miesto mero argumentuoto nepasitikėjimo ja, bet ji liko jose. Taigi aiškiai pasimatė, kad miesto tarybos nariai veikia ne tik per miesto merą, bet ir per administracijos direktorių. Labai akivaizdu, kad niekas nebuvo pasiruošęs tokio tipo savivaldai ir dabar kyla daug nesusipratimų iš visų pusių.

Patvirtinti Vokės Senslėnio šlaitų geomorfologinio draustinio ir kitų draustinių nuostatai ir pagal vyriausybes atstovo pastabas želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo pakeitimai.

Priimtas svarstymui UAB ,,Vilniaus valda“ tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų perskaičiavimas, kur kainos šiek tiek turi sumažėti.