VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS NR. 48

Pranešimas Tarybos posėdyje

Vadovaudamiesi Vilniaus miesto tarybos veiklos reglamento 16 straipsniu, mes, Mindaugas Mačernis, Vidmantas Martikonis ir Šarūnas Skučas jungiamės į Tarybos narių grupę sąlyginiu pavadinimu „Racionalios veiklos skatinimo grupė“. Šios grupės vadovu išrinktas Vidmantas Martikonis, o jo pavaduotojais Šarūnas Skučas ir Mindaugas Mačernis.

Mes, įsteigę šią Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių grupę „Racionalios veiklos skatinimo grupė“, pastebėjome, kad kai kuriais atvejais miesto Taryboje priimami sprendimai vadovaujantis ne miesto interesais, bet vadovaujantis siauresniais partiniais ir atskirų frakcijų interesais. Tokiu būdu priimti sprendimai ne visada yra vienodai naudingi ir Vilniaus miestui, ir patiems vilniečiams. Veikdami Racionalios veiklos skatinimo grupėje mes sieksime, kad miestui svarbiuose klausimuose būtų balsuojama remiantis išimtinai kiekvieno grupės nario asmeniniais įsitikinimais ir sąžine, ką visi ir prisiekėme daryti darbo Vilniaus miesto taryboje pirmąją dieną. Sieksime, kad partiniai ar kitokie interesai principiniuose klausimuose netrukdytų balsuoti laisvai pagal sąžinę, ir sprendimai būtų priimami vadovaujantis ne asmeniniais, ne frakcijiniais ir ne partiniais, bet vadovaujantis tik miesto gyventojų interesais.

Pasirašo aukščiau įvardinti miesto tarybos nariai.