VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS NR. 47

Tarybos narių dauguma nusprendė daryti pertrauką tik prasidėjus posėdžiui, nes sugedo balsavimo sistemos serveriai… proga pareklamuoti merą kas kaip išmano. Jeigu rimčiau tai dabar daugumai tarybos narių didžiausia Vilniaus miesto problema kaip reiktų balsuoti XI amžiuje, t. y. mąstymas apie save.

TĘSINYS BUS VĖLIAU
TĘSINYS su svarbesniais sprendimais:

Pradėtas svarstymas nutarimas paremti Senamiesčio kultūros paveldo pastatų išorės tvarkybą. Tam savivaldybė skirtų pusę reikalingų lėšų, o likusią dalį susimokėtų patys pastatų savininkai. Šiais metais būtų sutvarkyti pirmieji du daugiabučių statinių fasadai (Aušros Vartų g. 15 ir Liejyklos g. 6) ir savivaldybė tam skirtų 35 tūkst. eurų. Abiejų pastatų fasadų tvarkybos techniniai projektai jau yra parengti, tad visi darbai galėtų būti atlikti šiemet. Vilniaus Senamiestyje yra apie 1500 pastatų iš kurių 95 procentai yra kultūros paveldo statiniai ir apie 500 statinių reikia atnaujinimo.

Pritarta „Vilniaus šilumos tinklai“ 30 mln. eurų investicijai į tinklą apie pagal ilgalaikio 2017–2019 metų investicijų plano pakeitimus. Per trejus metus leis atnaujinti apie 25 km tinklų, kurie eksploatuojami 40–60 metų. Išmetamo į aplinką CO2 turėtų sumažėti 1535 tonomis.