VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS NR. 38

Daviau priesaiką… ir iškarto prie posėdžiavimo darbų.

Pasirodo pokyčiai yra gerai, t. y. šiek tiek pakitusi politinė situacija ir pagaliau po daugelių buvusių nesėkmingų posėdžių pritarta dėl Vilniaus viešojo transporto pirkimo.

Nebaigus nagrinėti posėdžio, jis nutrūko dėl dingusio kvorumo. Kadangi Vilniaus taryba išrinkta įvairiapusė, t. y. joje daug skirtingų politinių požiūrių – taip niekas nepasisekė kodėl išėjo. Tik kažkuriuo metu buvo iškeltas klausimas apie tarybos narių atlyginimo skaidrumą… Susidaro įspūdis, kad gauna tokį mažą atlyginimą tarybos nariai, kad jie pasėdėję keletą valandėlių, nusprendžia tiesiog išeiti (!).